Kregme Vandværk A.m.b.a.


Kregme Vandværk

Home
Bestyrelse
Regnskab / Budget
Referater
Meddelelser / Nyt
Diverse
Vedtægter
Regulativer
Vandkvalitet
Takster
VVS installationer
Ejerskifte mm
Historie

 

SPØRGSMAL VEDRØRENDE VANDINSTALLATION KAN BESVARES PÅ  E-MAIL  kregme.vand@mail.dk  MOBILNR.       20 22 13 65  MANDAG- FREDAG KL. 09.00   TIL 15.00 HJEMMESIDE:KREGME VANDVÆRK AMBA’s HJEMMESIDE WWW.KREGMEVANDVÆRK.DK  NB! HUSK EJERSKIFTE OG ADRESSEÆNDRING INKL.  MAILADRESSE OG MOBILNUMMER.SKAL MELDES TIL KREGME VANDVÆRK.

Vigtige Meddelelser:

Kontortid kl. 9:00 til 13:00 hver tirsdag. 

 Tel. 47771365  For div. adm. problemer.

Problemer med vandforsyning ring 20221365

Bemærk! Aflæsning af målere sker automatisk fra 2015.
Opkrævning for forbrugt vand fremsendes sidst i december, hvert år til betaling senest den 4. januar.

 


Send e-mail til kregme.vand@mail.dk  med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2008 Kregme Vandværk A.m.b.a
Senest opdateret: 02. april 2016